Vi kombinerer gjerne fargene og lager kombinasjoner som er godt for øyet. Vi har et bredt spekter av farger som vi leker oss med  - og fast er de klassiske fargene. Men all vår design blir til etter stilønske, lyst, behov og lekenhet - så fargene vil også nødvendigvis variere etter dette.

Det er utrolig å se hvor mye farger har å si på hvordan vi/øyet oppfatter form og fasong og hvordan humøret vårt preges av fargene. Derfor er det ikke alle modeller som sys i alle farger. Noen design passer bare noen få farger - mens andre kan dekke hele spekteret.

Mange lar seg begrense ut fra fargeanalyser og dets like. Jeg har mest tro på å bruke de fargene som gjør en glad og som en føler seg vakker i! Du får ikke noe vakrere enn en fornøyd og avslappet person!